Obrok

Kod nas možete lako platiti velike operacije ili tretmane na rate s našim partnerom. Ako se prijavite između 9:00 i 17:00 sati od ponedjeljka do petka, obično ćete primiti obvezu financiranja u roku od 15 minuta. Razgovarajte s nama!

Kliknite ovdje za aplikaciju: eFlyer_3310_doc4pets

Pomakni se do vrha