Impresum / Odricanje od odgovornosti

Impresum / Odricanje od odgovornosti

Arndtov centar za male životinje u Karlsruhe-Durlachu

doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH
Okružni sud Mannheim HRB 731798

Direktorica: praktična veterinarka Susanne Arndt, dipl.-Ök. Sven Jan Arndt, LL.M., CIA

Radno mjesto: Veterinar - dodjeljuje se u Saveznoj Republici Njemačkoj / Pokrajini Saskoj.
Odgovorna komora: Državno veterinarsko udruženje Baden-Württemberg, Am Kräherwald 219, 70193 Stuttgart, telefon 0711 72286320, e-pošta info@ltk-bw.de,
web stranica www.ltk -bw.de

Kontakt podaci:

Bergwaldstr. 30

D-76227 Karlsruhe-Durlach

Tel 0721 750 88610

Faks 0721 750 88611
www.tierarzt-karlsruhe-durlach.de
info@kleintierzentrum-durlach.de

Hitna služba svakodnevno od 7 do 22 sata 0721 750 88610. Izvan tog vremena postoji hitna služba u okrugu Karlsruhe na: 0721 49 55 66

Lokalni porezni ured: 

porezne uprave Karlsruhe-Durlach
: 34411/39244

PDV ID: DE322752299

Profesionalna odgovornost za:

Continentale
Ruhrallee 92
44139 Dortmund
Područje primjene: Njemačka

Veterinari su članovi Državne veterinarske udruge Baden-Württemberg
Am Kräherwald 219
70193 Stuttgart

Odgovornost za sadržaj u skladu s Odjeljkom 55, stavkom 2 RStV: TÄ Susanne Arndt

Službenik za zaštitu podataka : Dipl.-Ök. Sven Jan Arndt, LL.M., CIA

Prava na slike : Stephan Pick, Sabine Rath, Dominik Mayer, Fotolia, freeimages, Wikipedia

Uređivanje slike : SJArndt

Tehnička izvedba : njemački reklamni prsten

Podaci prema §3 DL-InfoV:

Profesionalni propisi Saveznih veterinarskih propisa (BTÄO) primjenjuju se u verziji objavljenoj 20. studenog 1981. (BGBL. I str. 1193), zadnji put izmijenjenoj uredbom od 11. prosinca 2007. (BGBL. I str. 2882).
www.gesetze-im-internet.de/bt_o/BJNR004160965.html

Naplata se temelji na tarifi za veterinare (GOT) od 28. srpnja 1999. (BGBl.lS.1691 ff) uzimajući u obzir 1. propis kojim se mijenja GOT od 27. travnja 2005. (BGBl.lS.1160), 2. Pravilnik kojim se mijenja GOT od 30. lipnja 2008. (BGBl.lS.1105ff) i 3. pravilnik o izmjenama i dopunama GOT-a od 19. srpnja 2017. (BGBl.IS.2696).
http://www.gesetze-im-internet.de/got/BJNR169100999.html

kao i na temelju Pravilnika o cijenama lijekova (AMPreisV) od 14. studenog 1980. (BGBl. I str. 2147), koji je posljednji put izmijenjen člankom 2b zakona od 27. ožujka 2014. (BGBl. I str. 261 ) https://
www .gesetze-im-internet.de/ampreisv/BJNR021470980.html

Zakon o komori liječničkih profesija (Heilkammergesetz - HKG) primjenjuje se u verziji od 16. ožujka 1995.
https://www.ltk-bw.de/files/content/02_Kammer/02-03_Rechtsbasisn/HeilBKG_BW_1995.pdf

kao i stručnim propisima Državne veterinarske udruge Bade-Württemberg od 22. listopada 2020.
https://www.ltk-bw.de/files/LTK-BW/02_Kammer/4.%20RGL/BerufsO%20v.% 2026.5.2015,%20pozlaćeni% 20ab%201.9.2015.pdf

Podaci prema §5 DL-InfoV:

doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH u Karlsruheu ne nameće nikakve uvjete postupanja koji sadrže diskriminirajuće odredbe na temelju državljanstva ili mjesta prebivališta naših kupaca.

ODRICANJE

1. Sadržaj online ponude

Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu objavljenih informacija. Potraživanja od odgovornosti protiv autora koja se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu prouzročenu korištenjem ili nekorištenjem dostavljenih informacija ili korištenjem netočnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključena, osim ako se može dokazati da je autor djelovao namjerno ili krajnjom nepažnjom je prisutan. Sve ponude su neobvezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cjelokupne ponude bez posebne najave ili privremenog ili trajnog prekida objavljivanja.

2. Reference i poveznice

U slučaju izravnih ili neizravnih referenci na vanjske web stranice ("linkovi") koje se nalaze izvan područja odgovornosti autora, obveza odgovornosti bi stupila na snagu samo u slučaju da je autor upoznat sa sadržajem i da bi biti tehnički moguće i razumno za njega spriječiti korištenje u slučaju nezakonitog sadržaja. Autor ovime izričito izjavljuje da u trenutku kada su linkovi kreirani, odgovarajuće povezane stranice nisu sadržavale nezakonit sadržaj. Autor nema nikakvog utjecaja na trenutni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih/povezanih stranica. Stoga se ovime izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim/povezanim stranicama koji su promijenjeni nakon stvaranja poveznice. Ova se izjava odnosi na sve poveznice i reference postavljene unutar naše vlastite web stranice kao i na unose trećih strana u knjige gostiju, forume za raspravu i popise za slanje e-pošte koje je postavio autor. Za nezakonit, netočan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu nastalu uporabom ili nekorištenjem takvih informacija, odgovoran je isključivo davatelj stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja samo upućuje na dotičnu objavu putem poveznica. .

3. Zakon o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

Autor nastoji poštivati ​​autorska prava grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova korištenih u svim publikacijama, koristiti grafike, audio dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam izradio ili koristiti nelicencirane grafike, audio dokumente, video sekvence i tekstovi. Svi nazivi robnih marki i zaštitni znakovi spomenuti na web stranici i eventualno zaštićeni od strane trećih strana podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o zaštitnim znakovima i pravima vlasništva odgovarajućih registriranih vlasnika. Zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih ne treba izvoditi samo na temelju njihovog spominjanja! Autorsko pravo za objavljene objekte koje je stvorio autor ostaje isključivo kod autora stranica. Umnožavanje ili korištenje takvih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama nije dopušteno bez izričitog pristanka autora.

Pomicanje gore
njemački