Imprimare / Disclaimer

Imprimare / Disclaimer

Centrul pentru animale mici Arndt din Karlsruhe-Durlach

doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH
Tribunalul Districtual Mannheim HRB 731798

Director general: medic veterinar Susanne Arndt, Dipl.-Ök. Sven Jan Arndt, LL.M., CIA

Denumirea postului: Veterinar - acordat în Republica Federală Germania / Statul Saxonia
Camera responsabilă: Asociația Veterinară de Stat Baden-Württemberg, Am Kräherwald 219, 70193 Stuttgart, telefon 0711 72286320, e-mail info@ltk-bw.de,
site-ul web wwwltk-bw.de -bw.de

Detalii de contact:

Bergwaldstr. 30

D-76227 Karlsruhe-Durlach

Tel 0721 750 88610

Fax 0721 750 88611
www.tierarzt-karlsruhe-durlach.de
info@kleintierzentrum-durlach.de

Serviciu de urgență zilnic de la 7:00 la 22:00 0721 750 88610. În afara acestor ore există un serviciu de urgență în districtul Karlsruhe la: 0721 49 55 66

Biroul fiscal local: 


Cod fiscal Karlsruhe-Durlach

ID TVA: DE291258465

Răspunderea profesională pentru:

The Continentale
Ruhrallee 92
44139 Dortmund
Domeniu de aplicare: Germania

Medicii veterinari sunt membri ai Asociației Veterinare de Stat Baden-Württemberg
Am Kräherwald 219
70193 Stuttgart

Responsabil pentru conținut în conformitate cu secțiunea 55 alineatul 2 RStV: TÄ Susanne Arndt

Responsabil cu protecția datelor : Dipl.-Ök. Sven Jan Arndt, LL.M., CIA

Drepturi de imagine : Stephan Pick, Sabine Rath, Dominik Mayer, Fotolia, freeimages, Wikipedia

Editare imagini : SJArndt

Realizare tehnică : inel publicitar german

Informații conform §3 DL-InfoV:

Reglementările profesionale ale Regulamentului federal veterinar (BTÄO) se aplică în versiunea publicată la 20 noiembrie 1981 (BGBL. I p. 1193), ultima modificare prin ordonanța din 11 decembrie 2007 (BGBL. I p. 2882).
www.gesetze-im-internet.de/bt_o/BJNR004160965.html

Facturarea se face pe baza tarifelor pentru medicii veterinari (GOT) din 28 iulie 1999 (BGBl.lS.1691 ff) ținând cont de primul regulament de modificare a GOT din 27 aprilie 2005 (BGBl.lS.1160), Ordonanța a II-a. de modificare a GOT din 30 iunie 2008 (BGBl.lS.1105ff) și a III-a ordonanță de modificare a GOT din 19 iulie 2017 (BGBl.IS.2696).
http://www.gesetze-im-internet.de/got/BJNR169100999.html

precum și în baza Ordonanței privind prețul medicamentelor (AMPreisV) din 14 noiembrie 1980 (BGBl. I p. 2147), care a fost modificată ultima dată prin articolul 2b din legea din 27 martie 2014 (BGBl. I p. 261). ) https://
www .gesetze-im-internet.de/ampreisv/BJNR021470980.html

Legea Camerei pentru Profesiile Medicale (Heilkammergesetz - HKG) se aplică în versiunea din 16 martie 1995
https://www.ltk-bw.de/files/content/02_Kammer/02-03_Rechtsbasisn/HeilBKG_BW_1995.pdf

precum și reglementările profesionale ale Asociației Veterinare de Stat din Bade-Württemberg din 22 octombrie 2020
https://www.ltk-bw.de/files/LTK-BW/02_Kammer/4.%20RGL/BerufsO%20v.% 2026.5.2015,%20gilt% 20ab%201.9.2015.pdf

Informații conform §5 DL-InfoV:

doc4pets Karlsruhe/Karlsbad GmbH din Karlsruhe nu impune condiții de tratament care conțin prevederi discriminatorii bazate pe cetățenia sau locul de reședință al clienților noștri.

DISCLAIMER

1. Conținutul ofertei online

Autorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Pretențiile de răspundere împotriva autorului referitoare la daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea informațiilor incorecte și incomplete sunt în mod fundamental excluse, cu excepția cazului în care se poate dovedi că autorul a acționat intenționat sau cu neglijență gravă. este prezent. Toate ofertele nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge părți din pagini sau întreaga ofertă fără notificare separată sau de a opri temporar sau definitiv publicarea.

2. Referințe și link-uri

În cazul referințelor directe sau indirecte la site-uri web externe („linkuri”) care se află în afara sferei de responsabilitate a autorului, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai în cazul în care autorul cunoaște conținutul și ar să fie posibil și rezonabil din punct de vedere tehnic pentru ca acesta să prevină utilizarea în cazul conținutului ilegal. Autorul declară în mod expres că la momentul creării legăturilor, paginile linkate corespunzătoare nu aveau conținut ilegal. Autorul nu are nicio influență asupra designului, conținutului sau autorului actual și viitor al paginilor legate/conectate. Prin urmare, el se distanțează în mod expres de tot conținutul de pe toate paginile legate/conectate care au fost modificate după crearea linkului. Această declarație se aplică tuturor legăturilor și referințelor stabilite în propriul nostru site web, precum și înregistrărilor terțelor părți din cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de corespondență create de autor. Furnizorul paginii la care se face trimitere este singurul răspunzător pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea acestor informații, nu persoana care se referă doar la publicația respectivă prin link-uri.

3. Dreptul de autor și legea mărcilor comerciale

Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor asupra graficelor, documentelor audio, secvențe video și textelor utilizate în toate publicațiile, să folosească grafice, documente audio, secvențe video și texte pe care le-a creat el însuși sau să folosească grafice, documente audio, fără licență, secvențe video și texte. Toate denumirile de marcă și mărcile înregistrate menționate pe site și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții prevederilor legislației aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați respectivi. Concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturi ale terților nu ar trebui trasă pe baza simplei mențiuni a acestora! Dreptul de autor pentru obiectele publicate create de autor rămâne exclusiv autorului paginilor. Reproducerea sau utilizarea unor astfel de grafice, documente audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul expres al autorului.

Derulați în sus